Państwa 1% przeznaczymy w całości dla "naszych" dzieci. Obecnie pod opieką naszego Stowarzyszenia jest ich trzynaścioro.

 

Z wpłat od Darczyńców pokrywamy koszty:

  1. turnusów rehabilitacyjnych

  2. dojazdów do placówek specjalistycznych, w których leczone są dzieci

  3. leków, środków opatrunkowych i art. higienicznych niezbędnych do pielęgnacji

  4. zakupu urządzeń medycznych i terapeutycznych

  5. związane np. z wymianą leja jednej z naszych podopiecznych

  6. związane z pobytem dziecka w klinice

  7. zakup protezy uda