top of page

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Bożą Krówka w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Stowarzyszenia.

Niech nigdy nie ominie Cię żadna nowinka

bottom of page